Comunicació del CCIB

David Jiménez 

+34 674 033 249    djimenez@ccib.es

Premsa de Fira de Barcelona

Salvador Bilurbina

sbilurbina@firabarcelona.com

Notícies i notes de premsa