Serveis generals

Amb la finalitat de què l’esdeveniment sigui tot un èxit, el CCIB ofereix els següents serveis:

Senyalètica

Servei integral de disseny, producció i implementació dels diferents elements de senyalètica (bandelores, banners, vinils, bastidors, lones, photocalls).
Catàleg

Mobiliari

Gran varietat de mobiliari i accessoris disponibles per llogar i integrar a les sales de l’esdeveniment i a la zona de registre.

Audiovisuals

Tots els esdeveniments incorporen una àmplia gamma de productes audiovisuals d’última generació en les àrees de so, rigging, vídeo i producció, il·luminació i cabines de traducció.

Exposició

Servei integral per a la planificació de l’exposició/fira que inclou la creació d’espais modulars, mobiliari, moqueta i suport tècnic durant tota la durada de l'esdeveniment.
Catàleg

Decoració Floral

Composicions florals i plantes per embellir els diferents espais de l’esdeveniment, tant per a les taules de presidència o de restauració com la realització de jardins verticals.
Catàleg

Neteja

Servei de neteja fix específic per a cada esdeveniment acompanyat per un equip amb gran experiència i professionalitat que manté totes les instal·lacions en perfectes condicions.
Catàleg

Seguretat

Un equip de seguretat i elements tecnològics d’última generació certifiquen la millor protecció física per a les persones i les instal·lacions.
Catàleg

Primers Auxilis

Atenció mèdica immediata a qualsevol persona que ho requereixi (servei d’ambulància obligatori en esdeveniments de més de 2.000 persones).
Catàleg

Auxiliars

Servei d'auxiliars amb idiomes a la celebració d’esdeveniments (registre, guarda-roba, suport en els esdeveniments i stands).
Catàleg

Instal·lacions elèctriques

Projecció i execució d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió per cobrir les necessitats de qualsevol esdeveniment (connexió, quadres elèctrics, cablejat i generadors).
Catàleg

Logística

La planificació, organització i suport dels serveis de logística són clau (paqueteria, coordinació de muntatge i desmuntatge, control i fluxe d’assistents, control d’ús d’ascensors, escales mecàniques i muntacàrregues).
Catàleg

IT, conexió telefònica i Wi-Fi

Especialistes amb un gran coneixement en tecnologies de xarxes donen assistència a internet, Wi-Fi, telefonia i serveis d’informàtica.
Catàleg

Ofimàtica

Servei de fotocopiadores i instal·lació, a més de paquets de fulls.
Catàleg

Escenografia

Creació i instal·lació d’elements decoratius a les arts escèniques dels esdeveniments (cortines, telons, escenaris, pantalles, teles i accessoris).
Catàleg

Traducció simultània

Servei d’intèrpret que tradueix a l'idioma de l'espectador el discurs dels ponents de manera simultània.
Catàleg

Fotografia i altres

Servei de fotografia o vídeo per a documentar gràficament els moments més memorables de l'esdeveniment i altres serveis com a material d'oficina.
Catàleg