Compromesos i sostenibles

Els orígens del CCIB estan bastats en la gestió ambiental i amb un model de responsabilitat corporativa que vol donar resposta al desenvolupament sostenible de la nostra activitat, amb transparència econòmica, conservació del medi ambient i millora de l’entorn social. Actualment, el CCIB està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i fixem uns objectius clars per assolir els nostres compromisos. 

ESG

El CCIB disposa d’una estratègia integrada seguint els criteris ESG (Environmental, Social and Governance) per tal d’afavorir el desenvolupament sostenible de la seva activitat. Des del 2004, la responsabilitat corporativa està basada en tres pilars: 

• Transparència económica
• Conservació del medi ambient
• Millora de l’entorn social

Missió, valors i ètica

Un dels valors fonamentals que inspira i guia les actuacions del CCIB és el compromís amb una política empresarial regida per una consolidada cultura ètica-corporativa.

D’acord amb aquest objectiu principal, s’estableixen uns valors d’actuació que identifiquen el CCIB i que introdueix en tots els seus procediments.

Sostenibilitat

El sector dels esdeveniments genera un impacte ambiental, econòmic i social. Per tant, el CCIB inclou criteris de sostenibilitat en tot el procés de gestió d’un esdeveniment, des de la fase de preproducció fins a la fase operativa.

Acció social

Conscients que l’activitat del CCIB té un impacte molt positiu en el seu entorn, el CCIB col·labora intensament amb associacions i organitzacions amb les quals comparteix valors, per a sumar esforços i contribuir al desenvolupament econòmic i social del territori.