Sostenibilitat

L’impacte més rellevant dels esdeveniments és sobre el medi ambient, especialment per mitjà del desplaçament de les persones, el transport de mercaderies i per l’alt volum de residus que es generen. Per tal de minimitzar aquest impacte, és important establir uns criteris de sostenibilitat en tot el procés d’organització d’un esdeveniment. 

Vols saber com pots ajudar? Escriu-nos a sustainability@ccib.es

Electricitat
100% verda

+

PETJADA
DE CARBONI

+

FOOD &
BEVERAGE

+

ISO 20121

+

GESTIÓ
DELS RESIDUS

+

Gestió de la temperatura

+

CONSUM
D’AIGUA

+

ÚS DELS
MATERIALS

+

LA
MOQUETA

+

LA
SENYALÈTICA

+

ELS
PROVEÏDORS

+

MOBILITAT

+

ACCESSIBILITAT

+

TREBALLADORS COMPROMESOS

+

ESTACIONS DE CÀRREGA MÒBIL

+

Electricitat 100% verda

El 2023, gràcies a la contractació d’energia verda hem estalviat l’emissió de 2.004,9 tones de C02 que equivalen a 80.197 arbres plantats.

L’electricitat és la primera font d’energia consumida al CCIB, seguida per les frigories i les calories utilitzades pel refredament i la calefacció respectivament.

Actualment, el 100% de l’electricitat utilitzada al CCIB és verda, de la qual el 40% prové de parcs de generació d’ús exclusiu per a Fira de Barcelona i el CCIB.

El CCIB també compta amb 2 fonts d’energia renovable al mateix edifici: 1 aerogenerador (1 kW) i 5 plaques solars (0,25 kW cadascuna).

A la vegada, treballa per a ser eficient energèticament, per això adopta diverses mesures:

 

 • Aprofita que la major part de les sales disposen de llum natural per a mantenir el cortinatge pujat durant els muntatges i desmuntatges i en aquells moments en què l’esdeveniment ho permeti.
 • Disposa de detectors de presència per a la il·luminació dels banys.
 • Substitueix l’enllumenat tradicional de l’edifici, per il·luminació led.
 • Manté la temperatura de les sales d’acord amb el Reial Decret llei 14/2022, que estableix 21° per a la calefacció (+/- 2°) i 25° per a l’aire condicionat (+/- 2°)
 • Manté apagat o al mínim l’aire condicionat i la calefacció durant els muntatges i desmuntatges.

Consum energètic 2023  = 9.398 MWh

Electricitat
44%

Xarxa de fred
34,5%

Xarxa de calor 
21,5%

PETJADA DE CARBONI

Des del 2009, el CCIB calcula les emissions de CO2 generades de la seva pròpia activitat i les compensa mitjançant la compra de crèdits de carboni en projectes dedicats a la generació d’energia renovable i amb caire social.

2023
82 Tn CO2
Bossa 3 Oficina Catalana Canvi Climàtic

Catalunya

Biomassa, eficiència energètica, malbaratament alimentari

2022
101 Tn CO2
Bossa 2 Oficina Catalana Canvi Climàtic

Catalunya

Biomassa, eficiència energètica, malbaratament alimentari

2021
99 Tn CO2
Bossa 2 Oficina Catalana Canvi Climàtic

Catalunya

Biomassa, eficiència energètica, malbaratament alimentari

2020
85 Tn CO2
Bossa 2 Oficina Catalana Canvi Climàtic

Catalunya

Biomassa, eficiència energètica, malbaratament alimentari

2019
211 Tn CO2
Darica Hydro Power Plant Project

Turquia

Energia hidroelèctrica

2018
174 Tn CO2
Darica Hydro Power Plant Project

Turquia

Energia hidroelèctrica

2017
33 Tn CO2
MITECO

Espanya

Reforestació

2016
149 Tn CO2
Balikesir Wind Power Plant Project

Turquia

Energia eòlica

2015
88 Tn CO2
Ay-Yildiz Wind Power Plant Project

Turquia

Energia eòlica

2014
91 Tn CO2
Argibem, Sao Sebastiao i Vulcao

Brasil

Biomassa 

2013
87 Tn CO2
Cenol and Telha Forte Ceramics Project

Brasil

Biomassa 

2012
111 Tn CO2
Argibem, Sao Sebastiao i Vulcao

Brasil

Biomassa 

2011
97 Tn CO2
Mamak Landfill Project

Turquia

Biogàs

2010
100 Tn CO2
CERPA

Brasil

Biomassa 

2009
98 Tn CO2
Monte Rosa

Nicaragua

Biomassa 

Aquestes accions del CCIB i la suma dels esforços dels clients i dels mateixos participants, contribueixen a reforçar la lluita contra el canvi climàtic.

F&B

El CCIB disposa del seu propi servei de Food & Beverage que ofereix una àmplia varietat de menús que s’adapten a les necessitats de cada esdeveniment, així com d’opcions per a fer-lo un servei més sostenible. A més, les cuines del CCIB estan certificades amb l’ISO 2200:2018 de Seguretat Alimentària.

 • Ús de brics 100% reciclables en substitució d’ampolles de plàstic en els coffee breaks.
 • Ús d’ampolles de vidre pels refrescos i les aigües dels serveis de bufets, dinars o sopars.
 • Gots pels coffee breaks d’un sol ús o reciclables.
 • Vaixella i coberts d’un sol ús, ecològics o biodegradables (segons el servei).
 • Càpsules de cafè biodegradables.
 • Bosses reutilitzables pels serveis de bag lunch.
 • Cafè ecològic d’origen local.
 • Adaptació a restriccions alimentàries, opcions de menús saludables, menús especials (vegà, vegetarià, halal, kosher).
 • Disponibilitat de menjar ecològic.
 • Productes procedents de proveïdors locals.

ISO 20121

El 2018, el CCIB va obtenir la certificació de la norma ISO 20121 de Gestió d’Esdeveniments Sostenibles, una certificació que és el reflex del compromís amb la protecció del medi ambienti i amb la responsabilitat que l’organització té amb l’entorn, la transparència i la integritat de la seva activitat.

GESTIÓ DELS RESIDUS

En el context del sistema de gestió ambiental del CCIB, es realitza un control, mesura i seguiment dels residus que genera, tots ells no perillosos.

El CCIB garanteix la correcta segregació dels residus durant els esdeveniments per mitjà de papereres de reciclatge distribuïdes al llarg de tot l’edifici. Aquest residus, juntament amb els de gran volum generats en els muntatges i els desmuntatges es transfereixen als contenidors ubicats al moll de càrrega per a ser posteriorment lliurats als corresponents gestors autoritzats.

La col·laboració dels treballadors, els clients i els participants en els esdeveniments és clau per a la bona gestió dels residus.

Residus generats el 2023 = 713,92tn

Banal
36,8%

Fusta industrial
19,7%

Moqueta
10,5% 

Paper 
8,7%

Vidre
5,7%

Plàstic
8,1%

Orgànic
3,8%

Metall
6,7%

Gestió de la temperatura

El CCIB juga un paper important per contribuir en la lluita contra la crisi climàtica i per fomentar l’estalvi energètic en l’actual context europeu. A més a més, la llei espanyola obliga des del 2022 a implementar mesures per a la gestió de la temperatura dins els recintes. Per això, el CCIB ha elaborat un protocol on garanteix el compliment de la norma i, a la vegada, assegura un espai de treball saludable i confortable per a tots els assistents i esdeveniments.

CONSUM D’AIGUA

L’aigua és un recurs escàs, per això el CCIB pren diverses mesures per a promoure’n l’estalvi i ser més eficients en el seu consum.

L’aigua consumida al CCIB per als serveis, la neteja i la cuina procedeix de la xarxa pública de subministrament.

Les aigües residuals que atenen els usos del centre, s’assimilen a les domèstiques i s’aboquen a la xarxa pública de clavegueram.

ÚS DELS MATERIALS

Bona part dels materials que s’utilitzen en esdeveniments es poden reutilitzar o reciclar per peces al final de la seva vida útil (mobiliari, material audiovisual/IT, teles per escenografies, stands modulars). 

Optar per l’ús de materials reutilitzables és una prioritat pel CCIB per tal de reduïr al màxim l’impacte medi ambiental. A la vegada, ofereix als clients la possibilitat d’escollir materials sostenibles per als seus esdeveniments. 

LA MOQUETA

La moqueta firal és encara la més utilitzada en els esdeveniments. Des del 2012, el CCIB en facilita la seva valorització, recollint-la i entregant-la a un gestor autoritzat que la transforma en pèl·lets que es fan servir posteriorment com a combustible a la indústria del ciment.

Similar a la moqueta firal, un tipus de moqueta més sostenible és la que utilitza menys aigua, electricitat i menys quantitat de polipropilè durant el seu procés de producció.

Acabat l’esdeveniment, personal de neteja addicional retirar tota la cinta de doble cara i poder-la enviar a reciclar. En el seu procés de reciclatge, també es transforma en pèl·lets que posteriorment s’utilitzen per a fabricar caixes de fruita o altres elements de plàstic.

Una alternativa molt usada i que el CCIB també ofereix als seus clients, és la moqueta en llosetes. De major resistència i versatilitat permet combinar diferents colors, sent una opció molt emprada en zones específiques o als passadissos d’una exposició.

La moqueta en llosetes es recull en finalitzar l’esdeveniment i passa per un procés de neteja i desinfecció que li permet ser reutilitzada en perfectes condicions.

LA SENYALÈTICA

Actualment, gran part dels elements utilitzats en decoració i senyalització d’un esdeveniment tenen la seva alternativa sostenible, ja sigui pel tipus de materials utilitzats i per l’ús de tintes amb certificats ecològics.

· Tòtem de cartó corrugat
· Triangles i bastidors de tela 100% reciclable (eco fabric)
· Bàners de polièster 100% reciclable (eco mesh)
· Vinils lliures de PVC i amb entrega sense plàstic.

A la vegada, el CCIB disposa de pantalles led al vestíbul, als accessos de les sales de reunió i a la Rambla de Connexió.

Pantalles de plasma addicionals poden ser una opció sostenible i complementària a la senyalística tradicional.

ELS PROVEÏDORS

En línia amb la seva política de RSC, el CCIB contribueix a la dinamització del teixit econòmic del seu entorn i a la creació de llocs de treball mitjançant la compra de productes de proximitat i de serveis de proximitat, sent el 98% dels proveïdors que col·laboren amb el CCIB d’àmbit local.

A l’hora d’establir acords de col·laboració amb els proveïdors i, amb l’objectiu d’orientar la cadena de subministrament a l’estratègia de RSC, a principis de cada any els proveïdors són avaluats en matèria de processos, riscos laborals i el seu compromís mediambiental i social.

MOBILITAT

El CCIB està ben connectat amb el centre de la ciutat amb transport públic (metro, tramvia, autobús i taxi) i en facilita informació detallada a la seva web. Això no obstant, no s’encarrega d’organitzar els desplaçaments dels assistents als esdeveniments.

A més, el CCIB posa a disposició de clients, proveïdors i treballadors, de quatre places de pàrquing amb punt de càrrega per a vehicles elèctrics. A més, disposa de places d’aparcament específiques amb punts de càrrega per a patinets i bicicletes elèctriques.

ACCESSIBILITAT

Les instal·lacions del CCIB estan dissenyades per a garantir l’accessibilitat a tots els espais per a assistents amb mobilitat reduïda. Els CCIB és un recinte sense barreres arquitectòniques.

– Els accessos al CCIB són a peu de carrer sense esglaons ni desnivells.

– L’edifici disposa de diversos ascensors per a accedir a totes les plantes.

– Els passadissos disposen de l’amplada suficient per a permetre el pas de cadires de rodes.

– La disposició del mobiliari a totes les sales permet la circulació als usuaris de cadires de rodes.

– En el cas que un usuari de cadira de rodes hagi d’accedir a l’escenari, s’instal·larà una rampa amb la inclinació adequada segons la normativa vigent.

– Tots els banys estan adaptats per a usuaris de cadires de rodes.

– El protocol d’evacuació en cas d’incendi garanteix que els assistents que no poden fer ús de l’escala de servei siguin assistits en tot moment pel nostre personal que en facilitarà l’evacuació.

TREBALLADORS COMPROMESOS

Les persones que treballen al CCIB estan compromeses en la lluita contra el canvi climàtic i participen ocasionalment en activitats mediambientals i de sensibilització sobre la importància de la protecció del medi ambient i la reducció de l’abocament de residus a la natura.

· Jornada de neteja del fons marí i de les platges de la Mar Bella i la Nova Mar Bella de Barcelona per a un mar lliure de plàstics i de residus.
· Jornada de neteja de la llera del riu Besòs dins el Let’s Clean Up Day, una campanya europea de neteja i recollida de residus.
· Jornada d’espigolament amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient per la lluita contra el malbaratament alimentari.

ESTACIONS DE CÀRREGA MÒBIL

El CCIB disposa de 2 estacions de càrrega mòbils per als esdeveniments.

Bicicletes estàtiques que, per mitjà del pedaleig, permeten generar energia per a carregar dispositius mòbils sense necessitat de consumir electricitat.

El pedaleig esportiu (150 W) permet carregar la bateria en aproximadament 1 hora, mentre que un pedaleig suau (30 W) requereix fins a 5 hores.

Una bateria plena pot carregar fins a 4 telèfons mòbils i 2 tauletes, en funció de la tipologia.

Tot això, complementat amb un escriptori que permet continuar treballant mentre es pedala.