ESG

L’estratègia del CCIB respon a les expectatives de tots els seus grups d’interès (clients, proveïdors, treballadors, institucions, comunitat local) i està basada en els indicadors més rellevants en matèria de medi ambient, recursos humans i la relació amb el nostre entorn més immediat. Per això, a més de la certificació Biosphere i de publicar una memòria anual des del 2011, el CCIB s’ha fixat uns objectius clars alineats amb els ODS de les Nacions Unides.

EL CCIB

+

ELS ODS

+

LA MEMÒRIA ANUAL

+

CERTIFICACIÓ BIOSPHERE

+

EL CCIB

L’estratègia ESG del CCIB respon a la creixent expectativa ètica i responsable dels seus grups d’interès (clients, proveïdors, treballadors, institucions, comunitat local). El CCIB treballa per establir una comunicació fluida i permanent per assegurar-se conèixer les prioritats i inquietuds més enllà de la sostenibilitat mediambiental, per a integrar-ho en l’organització i poder donar una resposta adequada en tot moment.

ELS ODS

Amb l’objectiu d’alinear les seves accions en matèria de sostenibilitat, el CCIB integra en la seva estratègia els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que marquen les Nacions Unides a l’Agenda 2030 per a un desenvolupament sostenible de l’economia, la societat i el medi ambient. 

D’aquests 17 objectius, el CCIB n’ha prioritzat aquells en què contribueix directament per mitjà del sector al qual pertany i de la seva activitat.

Impacte Prioritari

Impacte Complementari

LA MEMÒRIA ANUAL

La memòria ESG que el CCIB publica anualment des del 2011, relata els indicadors més rellevants en matèria de medi ambient, recursos humans, economia i la relació amb la societat. 

Per a definir aquests indicadors, s’elabora una anàlisi de la materialitat basada en els estàndards GRI (Global Reporting Initiative) que considera els aspectes que resulten més rellevant per al sector, els competidors i els diferents grups d’interès del CCIB.

CERTIFICACIÓ BIOSPHERE

La certificació Biosphere evidencia els esforços per la gestió sostenible i la promoció del turisme responsable.  

El 2019, el CCIB va obtenir aquesta distinció, situant-se entre les 50 primeres empreses vinculades al Comprmís de Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere, iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i Turisme de Barcelona. Aquesta distinció reconeix els establiments del sector turístic que treballen per una gestió responsable amb el medi ambient, la cultura, les condicions laborals, la igualtat de gènere i el retorn social i econòmic.

El Compromís Barcelona Biosphere està constituït en un manual de bones pràctiques que recull els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, a través del qual s’assoleix el distintiu.