Responsabilitat Social Corporativa

Des dels seus orígens el 2004, el CCIB disposa d’una estratègia integral de responsabilitat social corporativa que contribueix al desenvolupament sostenible de la seva activitat empresarial.

Els tres grans eixos de la Responsabilitat Social Corporativa són:

  • Transparència econòmica
  • Conservació del medi ambiente
  • Millora de l’entorn social

Per tal de donar una major resposta a la creixent expectativa ètica i responsable de cada grup d’interès, es va apostar per consolidar un compromís cap a tots ells que anés més enllà de la sostenibilitat mediambiental i que passés a formar part d’una filosofia integrada en la missió i els valors corporatius.

CONSULTA LA NOSTRA MEMÒRIA RSC

Mediambient

La nostra política mediambiental es porta a terme mitjançant el Sistema de Gestió Ambiental orientat a la millora contínua i certificada d’acord amb la normativa ISO 14001 i el reglament Eco Management and Audit Scheme (EMAS).

El consum d’energia, la generació de residus i d’emissions de CO2 són els principals aspectes ambientals derivats de l’activitat del CCIB.
Controlem adequadament aquests aspectes i definim els objectius anuals per a reduïr, moderar i minimitzar els impactes ambientals associats.

CONSULTA LA POLÍTICA MEDIAMBIENTAL DEL CCIB

Gestió de la temperatura

El CCIB juga un paper important per contribuir en la lluita contra la crisi climàtica i per fomentar l’estalvi energètic en l’actual context europeu. A més, la llei espanyola obliga des del 2022 a implementar mesures per a la gestió de la temperatura dins els recintes. Per això, el CCIB ha elaborat un protocol on garanteix el compliment de la norma i, a la vegada, assegura un espai de treball saludable i confortable per a tots els assistents i esdeveniments.

Emissions de CO2

Des del 2009, el CCIB ha assumit la responsabilitat de gestionar la seva empremta de carboni mitjançant el càlcul i compensació de les emissions de CO2 generades de la seva activitat i definint futures actuacions de reducció i eficiència energètica.

 

Les emissions de CO2 es compensen mitjançant la compra de crèdits de carboni orientats a diversos projectes mediambientals que, a la vegada, contribueixen a la millora de l’entorn local en el que es desenvolupen.

 

Últim projecte 2020-2021: Bossa 2 – Programa voluntari de compensació d’emissions de GEH a Catalunya a projectes portats a terme per entitats socials.

El CCIB anima els seus clients a realitzar el càlcul i la compensació de les emissions de CO2 dels esdeveniments que tenen lloc al centre.

Si ets delegat/da a un esdeveniment i vols compensar la petjada de la teva participació individual, clica sobre el següent banner:

Acció Social

Al CCIB seguim potenciant el nostre compromís amb l’entorn social. Per això, col·laborem en diferents projectes que ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones, especialment d’aquelles que pateixen un major risc d’exclusió social.

Les nostres accions es materialitzen amb la col·laboració amb entitats, associacions i institucions municipals.

Durant el 2017, hem col·laborat amb iniciatives de solidaritat de diferent tipologia i comptem amb la implicació dels nostres grups d’interès.

CONSULTA LES ACCIONS SOCIALS (2019)

Per a més informació contacta amb sustainability@ccib.es