Missió

La missió del CCIB es defineix com l’esperit de generar un espai d’expressió universal, fet per l’organització i realització d’esdeveniments d’un gran valor institucional elevat, cultural i comercial, tant per entitats privades com públiques, locals o internacionals.

A la vegada, desenvolupar una activitat que ens permeti generar un negoci viable i responsable, enfocat a la nostra societat i formant per un grup humà amb gran experiència.

Això representa amb satisfacció i humilitat el CCIB i la ciutat de Barcelona.

Valors

El CCIB ha definit els valors que l’identifiquen, que l’empresa vol fer seus i introduir tant com sigui possible en tots els procediments:

Valors democràtics

El respecte a valors i institucions democràtiques.

Drets i llibertats institucionals

Promovent les condicions de pau a través de la defensa de drets i llibertats individuals, especialment en l’àmbit del dret a la informació i expressió.

Respecte a totes les ètnies

El respecte a totes i cadascuna de les ètnies existents, amb especial èmfasi a la protecció de les minoritàries i el foment de la lluita contra tota classe d’exclusió.

Respecte a les ètnies cultural

El respecte a totes les ètnies culturals amb especial èmfasi a la protecció de cultures minoritàries, la consolidació d’un model de societat rica i oberta.

Promoure el diàleg interreligiós

El respecte a totes les religions i la promoció del diàleg interreligiós i espiritual.

Reconeixement de la diversitat lingüística

El reconeixement i el respecte a totes i cadascuna de les llengües del món, com a patrimoni universal que es necessita protegir i fomentar, sense perjudici de l’aprenentatge de les llengües vehiculars.

Promoure l’activitat

Promoure l’activitat com a via de transmissió de valor i actituds que contribueixen a crear una cultura de pau i diàleg.

Defensar la biodiversitat

Defensar la biodiversitat mitjançant la protecció i millora de la qualitat del medi ambient, així com la conservació i ús racional de recursos naturals.

Responsabilitat social

La necessitat de tenir un teixit econòmic socialment responsable, compromès amb un creixement econòmic equilibrat i ecològicament sostenible, sense perdre de vista la innovació tecnològica.

Grups d’interès

Una clara orientació a la satisfacció de les expectatives no només de clients sinó de tots els grups d’interès.

Eficàcia

La recerca de la eficàcia i la eficiència en totes les nostres operacions.

Responsabilitat social

La necessitat de tenir un teixit econòmic socialment responsable, compromès amb un creixement econòmic equilibrat i ecològicament sostenible, sense perdre de vista la innovació tecnològica.