Calendari Licitacions

Procediment obert per a l’adjudicació del subministrament i instal·lació del projecte de renovació de la xarxa de megafonia per al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB)

Import anual (sense IVA)

Responsable de contractació/família

Data aproximada de llançament


Procediment obert per a l’adjudicació del contracte de subministrament d’equipaments de la xarxa nodal i d’accés del CCIB

Import anual (sense IVA)

Responsable de contractació/família

Data aproximada de llançament


Projecte de substitució i/o reparació de la xarxa d’aigua freda de climatització de l’edifici Fòrum

Import anual (sense IVA)

Responsable de contractació/família

Data aproximada de llançament


Serveis de subministrament d’energia elèctrica en els recintes de FIRA DE BARCELONA i FIRA CCIB

Import anual (sense IVA)

310.000

Responsable de contractació/família

-

Data aproximada de llançament

Abril