La prevenció de riscos laborals radica en un conjunt de mesures i activitats que es realitzen a les empreses per a detectar les situacions de risc i implementar les mesures necessàries per a eliminar-les o minimitzar els seus efectes.

Per aquest motiu, el CCIB compta amb un sistema de gestió basat en la millora contínua que es desenvolupa a partir de la implantació d’un Pla de Prevenció dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Per això, dediquem tota la nostra energia i atenció a protegir a tots els membres que formen part de la nostra cadena de valor: proveïdors, treballadors del centre, clients i públic en general.

INSTRUCCIONS D’EMERGÈNCIES

La supervisió de la salut i la seguretat de tota la plantilla del CCIB, inclòs el personal intern i extern, recau en el servei de prevenció extern que contractem i en la persona responsable de la prevenció de riscos laborals que tenim en plantilla.

Els objectius de la prevenció de riscos són els següents:

  • Evitar els riscos al lloc de treball
  • Avaluar els riscos que no es poden evitar
  • Combatre els riscos en el seu origen
  • Adaptar el lloc de treball a la persona, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i producció
  • Avaluar els llocs de treball per fer-los més segurs i adaptats al treballador
  • Substituïr els elements perillosos per aquells que comportin poc o cap perill
  • Donar les instruccions pertinents als treballadors en aquesta matèria

NORMES DE SEGURETAT PERSONAL EXTERN